ศาลจังหวัดพังงา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพังงา <<< Phang nga Provincial Court >>> Tel.076-410685-6 Fax.076-410699ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
อ.1114/61
นัดพร้อมเพื่อแจ้งสิทธิ
เวลา 9.00 น.
อ.1141/61
นัดพร้อมเพื่อแจ้งสิทธิ
เวลา 9.00 น.
อ.1977/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.619/61
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.