หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดพังงา
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
คำแนะนำในการประกันตัว  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
วารสารศาลจังหวัดพังงา  
แบบฟอร์มศาล  
ถวายพระพรออนไลน์ 
บทความคดีผู้บริโภค  
ศูนย์บังคับคดีนายประกัน  
แจ้งคำสั่งศาล(อุทธรณ์-ฎีกา)  
แจ้งการขอรับเงินต่างๆ  
ผู้ดูแลระบบ 

ประวัติศาลจังหวัดพังงา
PHANG  NGA PROVINCIAL COURT

 

 


ศาลจังหวัดพังงา เดิมตั้งอยู่ที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ลักษณะศาลเป็นโรงเรือนหลังคามุมจาก มีพื้นกระดานยกสูงจากพื้นดิน ๒ ศอกเศษ หน้าศาลหันออกถนนหลวง ห่างจากถนนประมาณ ๒ เส้น ในปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ช่วงฤดูมรสุม ประมาณเดือนมิถุนายนเกิดพายุใหญ่พัดกระหน่ำหลายครั้ง ทำให้ตัวอาคารศาลไม่ปลอดภัย หลวงนิเทศกิจโกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ได้มีโทรเลขด่วนถึงกระทรวงยุติธรรมขอย้ายศาลไปตั้งที่โรงสูบฝิ่นซึ่งห่างจากศาลเดิมคนละฟากถนน เจ้าพระยาพิชัยญาติ เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมกับพระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ ได้เดินทางมาตรวจดูศาลตามที่ได้รับโทรเลข และให้ย้ายศาลไปอยู่โรงฝิ่นตามที่แจ้งมา สภาพของโรงฝิ่นเป็นโรงเรือน ๒ ชั้น ชั้นบนปูพื้นกระดานมีสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรมที่ทำการศาลจึงตั้งอยู่ชั้นล่าง ซึ่งเป็นพื้นปูนซีเมนต์ อยู่ในทำเลพื้นที่ต่ำสามารถบังลมให้ปลอดภัยจากลมพายุได้ ต่อมา พระวรวิจวินิจฉัย อธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลภูเก็ต ได้ขอให้กระทรวงยุติธรรมจัดสร้างศาลจังหวัดพังงาหลังใหญ่ขึ้นและได้มีการประมูลสร้างศาลขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๑ โดยสร้างศาลขึ้นที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนเตี้ย หลังคามุงกระเบื้องแบบโบราณ มีห้องพิจารณาคดี ๑ ห้อง ห้องพักผู้พิพากษา ๑ ห้อง ห้องเก็บตู้นิรภัยและพัสดุ ๑ ห้อง ห้องธุรการ ๑ ห้อง อาคารศาลหลังนี้อยู่ห่างจากศาลหลังเดิม ๓ กิโลเมตร ประจวบกับในขณะนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ได้ เสด็จมาพระราชทานพระแสงคู่บ้านเมืองแก่จังหวัดพังงา ตัวอาคารศาลและบ้านพักผู้พิพากษาซึ่งสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดทำการจึงได้จัดเตรียมเป็นที่พักผู้ติดตามเสด็จ เช่น สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและเจ้านายพระองค์อื่น ๆ อาคารศาลหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการศาลมาเป็นเวลานาน ๔๕ ปี มีสภาพชำรุดทรุดโทรมและสถานที่คับแคบไม่สะดวกแก่การพิจารณาพิพากษาคดี ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๕ กระทรวงยุติธรรมได้ของบประมาณในการก่อสร้างอาคารศาลหลังใหม่ขึ้นเป็นจำนวนเงิน ๒,๓๙๒,๐๐๐ บาท โดยสร้างเป็นตึก ๒ ชั้น หลังคาทรงไทย ด้านหน้าหันสู่ถนนเพชรเกษม มีขนาดกว้าง ๒๗.๙๐ เมตร ยาว ๕๔.๒๐ เมตร ปลูกสร้างในที่ดินราชพัสดุแปลงเดิมที่สร้างอาคารศาลหลังเก่า โดยรื้ออาคารศาลหลังเก่าออกและเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๕ นายบัญญัติ สุชีวะ ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้มาเป็นประธานประกอบพิธีวางศาลาฤกษ์อาคารศาลจังหวัดพังงา ในระหว่างทำการก่อสร้างอาคารศาลหลังใหม่นั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้เอื้อเฟื้อให้ใช้อาคารศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเดิมเป็นที่ทำการชั่วคราวของศาลจังหวัดพังงา และในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๖ นายสมภพ โหตระกิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมขณะนั้นได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา

            ต่อมาศาลจังหวัดพังงาได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่ออัญเชิญองค์ครุฑพ่าห์ประดิษฐานบนอาคารศาลจังหวัดพังงาและเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๙ นาฬิกา ได้ทำพิธีอัญเชิญองค์ครุฑพ่าห์ประดิษฐานบนอาคารศาลจังหวัดพังงาโดยนายปิยะสันติ์ กาววิไล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีและเจิมองค์ครุฑโดยพระเทพปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดพังงา

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๖๔๘๑ ๘๐๔  โทรสาร  ๐ ๗๖๔๘๑ ๘๐๓ 
เขตอำนาจศาล : ประกอบด้วย ๕ อำเภอ คือ
อำเภอเมือง อำเภอทับปุด อำเภอท้ายเหมือง อำเภอเกาะยาว อำเภอตะกั่วทุ่ง 
ปัจจุบันศาลจังหวัดพังงา ตั้งอยู่เลขที่ ๖๒๑ ถนนเพชรเกรม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 3694