จำนวนข่าวทั้งหมด 83
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงาบันทึกเสียงคำถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงาบันทึกเสียงคำถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
  :: ข่าวที่ 572   :: วันที่ 25 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 2 )
ศาลจังหวัดพังงาร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2558
ศาลจังหวัดพังงาร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2558
  :: ข่าวที่ 570   :: วันที่ 12 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงาและผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ-ประจำศาลจังหวัดพังงาร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงาและผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ-ประจำศาลจังหวัดพังงาร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 569   :: วันที่ 12 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงาและผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ- ประจำศาลจังหวัดพังงาร่วมส่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา เนื่องในโอกาสเดินทางไปรับตำ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงาและผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ- ประจำศาลจังหวัดพังงาร่วมส่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา เนื่องในโอกาสเดินทางไปรับตำ
  :: ข่าวที่ 568   :: วันที่ 30 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพังงาเข้าร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2558
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพังงาเข้าร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2558
  :: ข่าวที่ 567   :: วันที่ 28 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
ศาลจังหวัดพังงาเข้าร่วมพิธีตักบาตร พิธีอาเศียรวาทราชสดุดีสมเด็จ     พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีเปิดงานวันพยาบาลแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2559
ศาลจังหวัดพังงาเข้าร่วมพิธีตักบาตร พิธีอาเศียรวาทราชสดุดีสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีเปิดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
  :: ข่าวที่ 566   :: วันที่ 21 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงาเข้าร่วมพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เนื่องใน “วันตำรวจ ประจำปี 2558”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงาเข้าร่วมพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เนื่องใน “วันตำรวจ ประจำปี 2558”
  :: ข่าวที่ 565   :: วันที่ 13 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพังงาเข้าร่วมงานประเพณีวันสารทไทย (เดือนสิบ) ประจำปี พ.ศ.2558
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพังงาเข้าร่วมงานประเพณีวันสารทไทย (เดือนสิบ) ประจำปี พ.ศ.2558
  :: ข่าวที่ 564   :: วันที่ 9 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 40 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงาเข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงาเข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  :: ข่าวที่ 563   :: วันที่ 7 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงาและผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ประจำศาลจังหวัดพังงาร่วมส่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เนื่องในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ณ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงาและผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ประจำศาลจังหวัดพังงาร่วมส่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เนื่องในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ณ
  :: ข่าวที่ 562   :: วันที่ 1 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 58 )
ประธานศาลฎีกาและคณะตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดพังงา
ประธานศาลฎีกาและคณะตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดพังงา
  :: ข่าวที่ 561   :: วันที่ 15 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 87 )
ข้าราชการตุลาการในศาลอุทธรณ์ภาค 6 และคณะเข้าศึกษาดูงานที่ศาลจังหวัดพังงา
ข้าราชการตุลาการในศาลอุทธรณ์ภาค 6 และคณะเข้าศึกษาดูงานที่ศาลจังหวัดพังงา
  :: ข่าวที่ 560   :: วันที่ 15 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 74 )
พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงาเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงาเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  :: ข่าวที่ 557   :: วันที่ 28 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 61 )
ศาลจังหวัดพังงาให้การต้อนรับคณะผู้นิเทศงานคดี และผู้เข้าร่วมคณะนิเทศงานคดี ตามโครงการนิเทศงานในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ในช่วงเดือนสิงหาค
ศาลจังหวัดพังงาให้การต้อนรับคณะผู้นิเทศงานคดี และผู้เข้าร่วมคณะนิเทศงานคดี ตามโครงการนิเทศงานในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ในช่วงเดือนสิงหาค
  :: ข่าวที่ 556   :: วันที่ 24 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 65 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงาเข้าร่วมพิธีเปิด “ส่วนคดีนักท่องเที่ยวในสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกระบี่”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงาเข้าร่วมพิธีเปิด “ส่วนคดีนักท่องเที่ยวในสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกระบี่”
  :: ข่าวที่ 555   :: วันที่ 19 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 67 )
ศาลจังหวัดพังงาเข้าร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน – พุ่มทอง) จุดเทียนถวายพระพรชัย-มงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
ศาลจังหวัดพังงาเข้าร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน – พุ่มทอง) จุดเทียนถวายพระพรชัย-มงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
  :: ข่าวที่ 554   :: วันที่ 13 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 52 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงาเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรร
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงาเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรร
  :: ข่าวที่ 552   :: วันที่ 13 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 56 )
ศาลจังหวัดพังงาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิ
ศาลจังหวัดพังงาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิ
  :: ข่าวที่ 549   :: วันที่ 13 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 53 )
กิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2
กิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2
  :: ข่าวที่ 548   :: วันที่ 11 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลจังหวัดพังงาจัดงานสังสรรค์วันรพี ปี พ.ศ.2558
ศาลจังหวัดพังงาจัดงานสังสรรค์วันรพี ปี พ.ศ.2558
  :: ข่าวที่ 547   :: วันที่ 11 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 47 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |