ศาลจังหวัดพังงา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพังงา <<< Phang nga Provincial Court >>> Tel.076-410685-6 Fax.076-410699

ศาลจังหวัดพังงาร่วมงานเป็นเกียรติใน พิธีเปิดการอบรม พิธีเปิดการแสดงรอบกองไฟ และพิธีปิดการอบรมโครงการเยาวชนวัยใส ต้านภัยยาเสพติด ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

ศาลจังหวัดพังงาร่วมงานเป็นเกียรติใน พิธีเปิดการอบรม พิธีเปิดการแสดงรอบกองไฟ  และพิธีปิดการอบรมโครงการเยาวชนวัยใส ต้านภัยยาเสพติด  ณ  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา


เอกสารแนบ